Monday, 1 January 2018

Verkoop je PlayStation aan CeX!

Heb je nog een oude PlayStation rondslingeren? Laat hem geen stof happen en ruil hem in voor cash bij CeX!

Selecteer het model van de PlayStation en het aantal gigabyte (GB) die je aan ons wil verkopen.

PlayStation 4
PlayStation 4 Slim
PlayStation 4 Pro


Digg Technorati Delicious StumbleUpon Reddit BlinkList Furl Mixx Facebook Google Bookmark Yahoo
ma.gnolia squidoo newsvine live netscape tailrank mister-wong blogmarks slashdot spurl

No comments:

Post a Comment