Monday, 1 January 2018

Verkoop je Samsung Galaxy J aan CeX!

Heb je nog een oude Galaxy J rondslingeren? Laat hem geen stof happen en ruil hem in voor cash bij CeX!

Selecteer het Galaxy J model en het aantal gigabute (GB) die je aan ons wil verkopen.

Samsung Galaxy J7 Pro
Samsung Galaxy J7 Prime 2018
Samsung Galaxy J7 2018

Samsung Galaxy J7 2015
Samsung Galaxy J7 Prime 2016
Samsung Galaxy J7 Core

Samsung Galaxy J5 2017
Samsung Galaxy J7 2016
Samsung Galaxy J7 2017

Samsung Galaxy J5 2015
Samsung Galaxy J5 2016
Samsung Galaxy J3 2017

Digg Technorati Delicious StumbleUpon Reddit BlinkList Furl Mixx Facebook Google Bookmark Yahoo
ma.gnolia squidoo newsvine live netscape tailrank mister-wong blogmarks slashdot spurl

No comments:

Post a Comment