Monday 1 January 2018

Verkoop je Samsung Galaxy Note aan CeX!

Heb je nog een oude Galaxy Note rondslingeren? Laat hem geen stof happen en ruil hem in voor cash bij CeX!

Selecteer het Galaxy Note model en het aantal gigabute (GB) die je aan ons wil verkopen.

Samsung Note Edge
Samsung Note 8
Samsung Note 9

Digg Technorati Delicious StumbleUpon Reddit BlinkList Furl Mixx Facebook Google Bookmark Yahoo
ma.gnolia squidoo newsvine live netscape tailrank mister-wong blogmarks slashdot spurl

No comments:

Post a Comment