Tuesday 18 December 2018

Verkoop je spullen en geef ze wat ze echt willen!

Aan het shoppen voor Kerstmis? Kom je er niet uit en kan je jezelf er niet toe brengen om ze weer pantoffels voor de 5de keer op rij te geven?

Ruil je ongewenste games en technologie in voor contant geld of krijg nog meer en geef ze een CeX-cadeaubon!
Raak de rommel kwijt en laat ze deze kerst krijgen wat ze echt willen met een CeX-cadeaubon.
Vind je lokale winkel HIER.


Get your daily CeX at


Digg Technorati Delicious StumbleUpon Reddit BlinkList Furl Mixx Facebook Google Bookmark Yahoo
ma.gnolia squidoo newsvine live netscape tailrank mister-wong blogmarks slashdot spurl

No comments:

Post a Comment